TÄNK OM……..

 • Du tappar motivationen.
 • Du vill göra annat i livet.
 • Du drabbas av sjukdom.
 • Du plötsligt avlider.

Vad händer då med Ditt företag?

Vad vill Du med ditt företag, ditt företagande och ditt liv?

Låt mig hjälpa dig som Företagare att:

Ta fram en plan/strategi för Dig som företagare, Ditt företag, dess framtida ledning och ägande.

Företaget måste drivas och förvaltas så att det är långsiktigt intressant att vara och förbli dess ägare samtidigt som den innehåller en genomtänkt plan för kommande generationsskifte – oavsett det är inom eller utom familjen, oavsett det blir ett planerat ägarskiftet eller ett oplanerat.

Frågorna som kommer är många och i många fall svåra att hantera. Mycket kan du hantera medan tid finnes. Är du förberedd för att hantera morgondagens utmaningar redan idag och innan det är för sent?

Planerat generationsskifte

 1. Inom familjen
  • Inom familjekretsen – finns någon som kan leda verksamheten vidare? Finns det flera – vem skall man välja?
  • Finns ingen inom familjen – hur blir det då?
 2. Extern försäljning
  • Sälja företaget själv eller med hjälp av en rådgivare och företagsförmedlare
  • Göra företaget säljbart?

Oplanerat generationsskifte

 1. Vad händer i och med företaget vid?
  • Dödsfall
  • Skilsmässa
  • Olycka
  • Sjukdom
 2. Ett testamente eller sista vilja för hur företaget ska leva vidare
 3. Vem skall då bli företagets nästa ledare?
 4. Man är inte ensam om sina problem, därför kan en hel del förebyggas.

Det finns tyvärr många exempel på Företag som gått under vid en akut situation, förebygg den genom en genomarbetad plan. Den kommer att vara till hjälp för både dig och din familj om en akut situation skulle uppkomma.

Vill du som jag att ditt företag, ska ha en bra och långvarig framtid, så hoppas jag att du hör av dig.

Vi agerar helt oberoende, med ditt och företagets bästa, som riktmärke. Som alltid agerar vi strikt konfidentiellt!

//Sten-Ove Eriksson
070-541 04 05

Senior Advisor till företag och dess ägare


Publicerat den
Kategoriserat som Blogg