Mindre bolag till salu

En mindre verksamhet/bolag är till salu. (SÅLT)

Passar bra för den som antingen är på väg att starta upp en verksamhet eller har möjlighet att komplettera en redan befintlig verksamhet. Verksamheten har funnits under många år i Luleå, de senaste åren som ett komplement till ägarens andra verksamheter.
Kunder finns över hela landet tack vare en väl fungerande webb-shop. F n bedrivs verksamheten i hyrda lokaler i Luleå, ev kan hyresavtal tas över.

Beräknad omsättning 2020 – 500 000 kr exkl moms. Visst varulager finns.
(bilden är endast en illustration)

I första hand handlar det om en överlåtelse av aktierna, men även en inkråmsöverlåtelse kan diskuteras.
Säljaren kan tänka sig att kvarstå som hälftenägare, med ett på förhand bestämt exitdatum. Alternativt finnas som en resurs för ny ägare.
För rätt person finns goda möjligheter att göra ett förvärv till en relativt låg köpeskilling.

Anmäl intresse via formuläret här intill eller ring 070-541 04 05
//Sten-Ove Eriksson
Auktoriserad Företagsmäklare, utsedd av Sveriges Företagsmäklares Riksförbund
Oberoende Besiktnings- och Värderingsperson, förordnad av Sveriges Handelskamrar