Tips & Råd

Vilka drömmar har du om ditt företag?
Tänk dig en fem år framåt!

Vill du att ditt företag ska växa – Väx med förnuft!

 • Alla i företaget måste gå åt ett och samma håll!
 • Ofta finns målen och visionen bara i ledningens egna tankar. Låt dina medarbetare känna till dina drömmar och hur du tänker dig att komma närmare dom.
 • När målen inte är tydliga blir det mycket detaljstyrning och kontrollerande. Det blir inte mycket tid över till utvecklande arbete.
 • Ha SMARTa mål.
 • Stäm av under resans gång. Gör checklistor. Lägg in kontrollstationer.

För bättre tillväxt och lönsamhet

 1. Fokusera på din kärnidé, det som ger kraft och inkomst
 2. Bygg kring detta dina tjänster och erbjudanden, din ”produktblomma”
 3. Vårda blomman, tillåts den föröka sig ohämmat, kommer ”ogräset” och suger upp och splittrar företagets energi
 4. Svetsa samman lagets medlemmar till framgång
 5. Ge dem stor frihet, frihet att handla, frihet att misslyckas
 6. Beslut måste fattas omgående, kräver smidighet
 7. Gemensamt formulerade mål och värderingar – ger tillit – ges frihet
 8. Staka ut vägen gemensamt, är man ense om vägen, kan man känna sig trygg
 9. Var fast i styrningen, mjuk i genomförandet
 10. Var en rebell, bryt vedertagna marknadsregler, ha helikopterseende – överblick, men öga för detaljer