Stora summor på spel när företagare separerar

Skilsmässor är först och främst personliga tragedier, men de kan även medföra en hel del juridiska problem. Som egenföretagare bör man alltid planera i förväg.

• Cirka 23 000 svenska äktenskap slutar årligen i skilsmässa
• Företagare bör vara medvetna om hur deras ekonomi påverka

Antalet skilsmässor har ökat betydande i Sverige under de senaste 10 åren. Numera slutar drygt 23 000 svenska äktenskap årligen i skilsmässa*, men långt ifrån alla är medvetna om hur ett uppbrott påverkar deras privatekonomi.Samtidigt har antalet nystartade företag per år i Sverige nära fördubblats under den senaste tioårsperioden, och i mars 2014 var strax över 500 000 svenskar egenföretagare **. Som företagare är det viktigt att planera inför en eventuell skilsmässa eftersom ett uppbrott kan medföra stora ekonomiska konsekvenser.

Skilsmässor är först och främst personliga tragedier, men de kan även medföra en hel del juridiska problem. Som egenföretagare bör man alltid planera i förväg.

Stora ekonomiska konsekvenser vid skilsmässa

Skilsmässor innebär ofta stora ekonomiska konsekvenser såväl för den enskilda företagaren som för hans eller hennes partner. Bara för privatekonomin kan kostnaden uppgå till 10 000 kr i månaden ***. Om en av parterna dessutom äger ett bolag kan konsekvenserna bli ännu större. Ett vanligt exempel är när mannen eller frun har startat och drivit ett bolag under större delen av sin vakna tid. Samtidigt har den andra både skött ett annat yrke samt dragit största lasset i hemmet. Vid en bodelning efter en skilsmässa ger juridiken i det här fallet båda parter rätt till halva bolaget var. Om makarna däremot har upprättat ett äktenskapsförord, vilket ofta är ett krav från bankens sida, som säger att företaget är den enas enskilda egendom får den andra inte ut ett enda öre – trots att arbetet i hemmet har varit en förutsättning för bolagets framgång.

Det här är en väldigt vanlig källa till konflikt. Om båda parter förstår konsekvenserna kan det vara rätt lösning att sätta bolaget som enskild egendom. Så är det emellertid långt ifrån alltid. Man ska se till att upprätta avtal när äktenskapet fungerar bra, annars är det ofta för sent.

Sambor ärver inte varandra

Att vara sambo med en lantbrukare eller företagare kan även det ha sina ekonomiska risker om förhållandet upphör. Sambolagen säger att ett lantbruk eller företag oftast inte ingår i bodelningen vid separation eller dödsfall. Sambor ärver inte heller varandra. Ett exempel som uppmärksammats mycket i pressen är fallet med Eva Gabrielsson, sambo med den avlidne författaren Stieg Larsson, som inte hade laglig rätt till arv efter sin sambos död.

Som sambo är det extra viktigt att tänka steget före eftersom det råder helt andra regler jämfört med äktenskap. För att skydda den efterlevande sambon krävs att ett inbördes testamente upprättas.

Handlingsförlamade bolag

När en av två personer som driver bolag tillsammans plötsligt avlider kan mycket ställas på ända. Ofta är det makan eller maken till den avlidne som ärver. Om dödsboet efter den avlidne inte kommer överens med den andra kompanjonen kan det leda till att bolaget blir handlingsförlamat under en tid. I vissa fall kan det till och med innebära början till slutet för ett företag.

Genom att skriva under ett kompanjons- eller aktieägaravtal kan delägarna enkelt undvika en sådan situation. Självklart ska ett sådant avtal innehålla klausuler som anpassats efter företagarnas familjesituation, exempelvis hembudsklausuler.

* SCB, 2014
** Tillväxtanalys, 2014, SCB, 2014
*** SvD, 25 augusti 2010Rickard Josefson, Chefsjurist, LRF Konsult

Källa: https://www.lrfkonsult.se/varatjanster/juridik/aktuella-juridikfragor/stora-summor-star-pa-spel-nar-foretagare-separerar

Värdera bolaget

Vid en separation blir det ofta aktuellt att Värdera ett bolag, vänd er med förtroende till en oberoende part, som kan värdera bolaget. Den bedömning som görs kan ligga till grund för de fortsatta samtalen vid en bodelning.

Välkommen att kontakta mig

Sten-Ove Eriksson
Oberoende Besiktnings- och Värderingsperson
Auktoriserad Företagsmäklare
070-541 04 05